Competiția ”Gala Ariilor Protejate 2017”

Înscrierea proiectelor în cadrul competiției ”Gala Ariilor Protejate din România 2017”

 

Am invitat și am încurajat toți administratorii de arii protejate din România să se înscrie (până în data de 20 noiembrie) cu rezultatele obținute în anul 2017  în proiecte implementate (cu excepție la categoria Conservarea biodiversității unde sunt eligibile proiecte aflate în implementare din 2013).

 

DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI 

Țara Dornelor – Destinație de Ecoturism
Proiectul și-a propus dezvoltarea unei destinații de ecoturism în Țara Dornelor prin adoptarea unei politici locale responsabile de către comunitatea locală și administratorii de arii protejate, integrând ariile naturale protejate în contextul socio-economic local prin ecoturism (Administrația Parcului Național Călimani)

Destinația Ecoturistică Țara Hațegului – Retezat
Reprezintă una dintre cele patru ecodestinații recunoscute oficial de către Ministerul Turismului, ea acoperind Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului (Geoparc Internațional UNESCO) și Parcul Național Retezat. În 2017 destinația și partenerii săi au implementat principiile ecoturismului în interpretare și comunicare (Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului)

Bastionul Apor – natură și istorie
Scopul proiectului a fost implicarea cetățenilor în protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creșterea respectului pentru valorile acestuia și care să încorporeze valorile culturale specifi ce zonei. Au fost realizate două poteci tematice: Mlaștina Borșaroș Turiștii și Piatra Șoimilor (Organizația GeoEcologică ACCENT)

Trasee de cicloturism în Parcul Național Piatra Craiului
Au fost realizate 11 trasee de bicicletă (120 km), amenajate pe suprafața Parcului Național Piatra Craiului, astfel încât să permită orientarea în teren cu mare ușurință a ciclistilor cu diferite grade de pregătire fizică. Unicitatea proiectului constă în faptul că acest gen de trasee nu mai există în alte Parcuri Naționale și Naturale din România. (Parcul Național Piatra Craiului)

 

EDUCAȚIE PENTRU NATURĂ

Plantăm idei pentru viitor
Amenajarea, în curtea școlii asfaltată în totalitate, a unui spațiu verde pe verticală cu participarea efectivă a elevilor cu vârsta între 6-12 ani precum și activitățile de educație ecologică desfășurate, au influențat formarea unor deprinderi și atitudini în spiritul respectului pentru mediu și biodiversitate. (Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov)

Conservarea și refacerea habitatelor acvatice pentru vidrele din sud-estul României
Este un proiect dedicat vidrei, una dintre speciile protejate pentru care a fost declarat situl, însă vidra fi ind un mamifer și un prădător de top are
nevoie de numeroase resurse și necesită o atenție specială. Astfel conservând vidra noi aplicăm măsuri de conservare la nivel de lanț trofi c și habitat, protejând asƞ el tot ce însemnă natură pe râul Putna. Copii au învățat numeroase lucruri inedite despre vidră, habitatul ei și speciile de care aceasta are nevoie ca să supraviețuiască. (Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice / SCI Râul Putna)

Comorile ariei protejate – Gutâi Creasta Cocoșului
Proiectul a urmărit promovarea valorilor ocrotite în aria naturală protejată și creșterea nivelului de acceptare al acestuia în rândul comunităților locale prin intermediul implicării școlilor și a custodelui acesteia. (Asociația EcoLogic)

Cu mic cu mare, ocrotim pădurea!
Au fost organizate mai multe activități menite de a educa generația tânără, dar și publicul larg despre importanța liliecilor și modalități simple de conservare. Printre altele, am organizat excursii la căsuțele artificiale amplasate pentru liliecii din Făget (cu peste 30 de copii), dar și ediția din Cluj-Napoca a Nopții Internaționale a Liliecilor, care a fost cel mai mare eveniment de acest gen organizat vreodată în România, cu peste 800 de participanți. (Asociația Natura Transilvaniei)

Școala de vară Geodiversitate în Maramureș
Scopul proiectului este de a oferi unui grup de 25 de elevi, o introducere adecvată în geologie, de a le prezenta geodiversitatea impresionantă
a județului Maramureș și de a le insufl a o conduită corectă în raport cu mediul înconjurător și resursele naturale. (Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare)

Bastionul Apor – natură și istorie
Plecând de la ideea că tânăra generație, trebuie să aibă un comportament responsabil față de natură și să devină acƟ v implicată în problemele de mediu, considerăm că aceștia vor reprezenta și viitorul unei dezvoltări durabile și evident prietenoase cu natura. În cadrul proiectului am sporit gradul de educație ecologică a grupurilor Junior Ranger din Bazinul Ciucului de Jos prin diverse activități extrașcolare. (Organizația GeoEcologică ACCENT)

Ziua Zimbrului
Prin prezentul proiect s-a dorit promovarea Parcului Natural Vânători Neamț în rândul comunităților locale și a publicului larg, prin angrenarea elevilor în activități specifice, realizându-se simultan întărirea sentimentului de apartenență, creșterea nivelului de acceptare a ariei protejate și implicarea activă a factorilor implicați. (Parcul Natural Vânători Neamț)

Activități recurente de conștientizare și informare a copiilor desfășurate pe anul în curs
Formarea prin educație ecologică, informare, conștientizare și consultare, a unei atitudini favorabile a elevilor și a cadrelor didactice, față de valorile naturale ale ariei protejate. (Parcul Național Defileul Jiului)

Tineri antreprenori de mediu din parcuri naționale și naturale europene
Proiectul a urmărit implicarea a 50 de tineri din localitățile limitrofe Parcului Național Munții Rodnei și Parcul Natural Eischfeld-HainichWerratal (Germania) pentru utilizarea antreprenoriatului ecologic ca instrument de îmbunătățire a mijloacelor de trăi în comunități. (Parcul Național Munții Rodnei)

Împreună protejam Parcul Natural Bucegi
Implicarea tinerei generații pentru promovarea și protejarea patrimoniului natural al Parcului Natural Bucegi prin implementarea unui program de educație ecologică cu activități în școli, Centru de Vizitare, Puncte de Informare și în special în natura. (Parcul Natural Bucegi)

Junior Ranger în Munții Neamțului
Proiectul a avut ca scop promovarea acƟ vităților sporƟ ve și ecologice în arealul parcurilor naționale și naturale din județul Neamț în rândul elevilor, profesorilor și părinților prin organizarea unor excursii temaƟ ce montane și a unor tabere de tipul ranger-junior. (Parcul Național Ceahlău)

Casa Pietrelor, punct de vizitare și educație non-formala în Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului
Proiectul a creat cu ajutorul voluntarilor Geoparcului, vizitatorilor și comunității locale un nou punct de interpretare și educație non-formala. Participanții au învățat cum să construiască cu lut, lemn, paie și pietre, au descoperit viața secretă a pietrelor și au montat căsuțe pentru lilieci. (Universitatea din București)

NATURĂ PENTRU TOȚI – CONCURS DE FOTOGRAFIE

Au participat reprezentanți ai următoarelor arii protejate :

 • Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice
 • Asociația Profesională Sociologia Militans
 • Consiliul Județean Bihor
 • Geoparcul Platoul Mehedinți
 • Parcul Național Domogled Valea Cernei
 • Parcul Natural Bucegi
 • Parcul Național Călimani
 • Parcul Național Munții Măcinului
 • Parcul Natural Putna Vrancea
 • Parcul Național Piatra Craiului
 • Parcul Natural Comana
 • Parcului Natural Vânători Neamț
 • Parcul Național Defileul Jiului

 

ARIILE PROTEJATE ÎN SPRIJINUL COMUNITĂȚILOR LOCALE

Deschiderea centrului de colectare și procesare a laptelui în Comună Petriș
A fost deschis un Centru de Colectare al Laptelui în localitatea Roșia Nouă, Comună Petriș, Ascociația Locală a Fermierilor din zonă având calitatea de administrator. (Asociația Zărand)

 

PROMOVARE

Administrația Parcului Național Piatra Craiului

“Centrul de Vizitare al Parcului Național Piatra Craiului”
„Pagina de facebook a Parcului Național”
„Trasee de cicloturism”

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice

“Realizarea și inaugurarea potecii tematice: Lumea secretă din Pădurea Merișor și Pădurea Neagră”
„Organizarea concursului de ciclism Cross Country XC „Focus Natura”
„Organizarea semi-maratonului „Focus Natura”

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului

„Organizarea de evenimente în Geoparc (Crosul Cetății Regale a Hațegului, Săptămâna Europeană a Geoparcurilor, Ziua Geoparcului, Festivalul Dinozaurilor, Ziua Vulcanilor)”
„Participarea la Evenimente din afara Geoparcului, de cele mai multe ori
alături de o replică de dinozaur hațegan (Bucurie în Mișcare Deva, Târgul Natură și Tradiții ProPArk Brașov, Expoziția Periplu Ancestral BucureșƟ , Târgul de Turism București)”
„Derularea proiectului Călătoria lui Andi Andezit prin geoparcuri internaționale UNESCO și destinații ecoturistice”

Parcul Național Domogled – Valea Cernei

„Festivalul Pinul Negru de Banat”
„Inaugurarea traseului turistic “Pe urmele Împărătesei Elisabeta”
„Hercules Maraton”

Parcul Natural Bucegi

„Promovarea ariei protejate și a activității Administrației Parcului Natural Bucegi la concursul internațional de ciclism Carphatian MTB Epic”
„Participarea la festivalul „Sinaia Forever”
„Promovarea activității Administrației, prin interviuri, articole scrise în presă, comunicate de presă în cazul unui incendiu de pădure în aria protejată”

Rezervația Biosferei Delta Dunării

“Acțiune de evaluare a efectivelor de pelicani în Rezervația Biosferei Delta Dunării”
„Conectarea oamenilor la natură – Activități de celebrare a Zilei Mediului”
„Ziua Voluntarului Dunării” în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Parcul Național Defileul Jiului

“Realizare și montare panou informativ. Promovare activități în gara Târgu Jiu”
„Introducere și actualizare informații pe Google Maps”
„Activități de conștientizare și promovare a ariei protejate prin organizarea și desfășurarea acțiunilor de educație ecologică la Centrul de Vizitare al Parcului Național Defileul Jiului”

CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ÎN ARIILE PROTEJATE

Conservarea și refacerea habitatelor acvatice pentru vidrele din sud-estul României
Scopul proiectului este de a conserva și de a restaura habitatele acvatice ale vidrelor, într-o zonă protejată din sud-estul României, prin implicarea comunităților locale și a entuziaștilor de natură. Împreună cu voluntarii din comunitățile locale, vom conserva habitatele vidrelor. (Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice)

Râul Putna – crearea sistemului de management integrat
Proiectul are scopul de a menține o stare de conservare favorabilă speciilor de interes conservativ și valorilor naturale prin elaborarea planului de management integrat. (Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice)

Conservarea dumbrăvencei în Baziul Carpatic
Amplasarea scorburilor artificiale, plantarea de pâlcuri, acțiuni de izolare a stâlpilor de medie tensiune pentru dumbrăveancă în habitate prielnice speciei. (Asociația Grupul Milvus)

Prima rețea de peșteri speoturistice din România: model de valorificare durabilă a patrimoniului carstic
Prin activitățile desfășurate s-a realizat fundamentarea științifică a managementului conservativ a 10 peșteri speoturistice de pe teritoriul sitului Natura 2000 Pădurea Craiului cât și valorificarea turistică responsabilă a acestora, în acord cu necesitățile de protecție a mediului și cele de echitate socială din zonă. (Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor)

Delfini și Oameni – Dolphin Watching, o alternativă durabilă de dezvoltare
Proiectul a avut ca scop implementarea unei strategii ce vizează inițierea de activități alternative pescuitului în vederea îmbunătățirii stării de conservare a speciilor marine de pe litoralul românesc al Mării Negre. (Oceanic Club)

Îmbunătățirea statutului de conservare a speciei Tetrao Tetrix în Parcul Național Călimani
Proiectul și-a propus cunoașterea statutului cocoșului de mesteacăn, extinctă sau deosebit de rară, și posibilitatea de reintroducere a speciei. (Parcul Național Călimani)

Reintroducerea speciei zimbru
Reintroducerea zimbrului în Parcul Natural Vânători Neamț constituie o inițiativă pilot pentru România. Obiectivele urmărite au fost asigurarea supraviețuirii pe termen lung a speciei, menținerea diversității biologice, promovarea de beneficii economice pentru economia locală, educația ecologică și conștientizarea publică. (Parcul Natural Vânători Neamț)

Măsuri de management conservativ a biodiversității din Parcul Național Munții Rodnei
Evaluarea stării de conservare a 74 specii de interes comunitar și 27 habitate de interes comunitar din situl Natura 2000 Munții Rodnei,
elaborare protocoale de monitorizare, hărți de distribuție, evaluarea gradului de amenințare. (Parcul Național Munții Rodnei)