SPRIJIN PENTRU ARII PROTEJATE

CONSULTANȚĂ

Având o echipă complexă de specialiști, serviciile de consultanță în domeniul managementului Ariilor Protejate oferite de ProPark se bazeazăpe trei concepte: expertiză, experienţă, excelenţă. Oferta de servicii de consultanță a apărut în completarea celei de formare profesională (cursuri ProPark).

În cei 6 ani de experiență în organizarea de cursuri, am format o echipă complexă de specialişti, ProPark fiind acum singura organizaţie de pe piaţă ce deţine experienţă şi servicii, într-o varietate de domenii relevante pentru managementul ariilor protejate.Domenii

Tipuri de servicii

Managementul ariei protejate

Realizare/ revizuire planuri de management

Comunicare

Strategie de comunicare. Realizare materiale informative

Interpretare şi vizitare

Strategie de vizitare. Realizare panouri și trasee tematice

Animaţie pentru natură

Activități educative. Organizare tabere

Relaţia cu comunitățile

Organizare întâlniri factori interesați. Analiza factorilor interesaţi

Management forestier responsabil

Realizare studii

Managementul conservării biodiversității

Elaborare metodologii, ghiduri, planuri de inventariere, măsuri de management

Aplicarea principiilor de management responsabil

Activitați de mentoring in derularea consultărilor publice

Activități de conștientizare a publicului ținta pe domenii relevante managementului resurselor naturale

Activități de mentoring pentru elaborarea și implementarea procedurilor de management responsabil față de valorile de mediu


Alegeţi consultanța ProPark pentru că:

  • ProPark lucrează numai cu specialişti în domeniu, recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional.
  • Specialiştii ProPark au experiență practică de minim 3 ani în domeniu.
  • Beneficiaţi de reduceri pentru participarea la cursurile ProPark.

ProPark lucrează în parteneriat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Regia Națională a Pădurilor, Agenția Națională de Protecția Mediului. Profitul obținut din derularea serviciilor de consultanță ajunge înapoi la Ariile Protejate din România, prin acordarea unor burse de participare la cursuri sau prin implementarea unor activități în ajutorul ariilor protejate.

PORTOFOLIU

PLANUL REGIONAL PRIVIND CREȘTEREA CAPACITĂȚII PROFESIONALE DE MANAGEMENT A ARIILOR PROTEJATE DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA

Planul strategic regional își propune să realizeze o abordare unitară pentru România și Moldova - țări atât de strâns legate prin contextul cultural, social-economic [...]


Îmbunătățirea sistemului de arii protejate din Moldova și a eficienței managementului

În cadrul proiectului Îmbunătățirea sistemului de arii protejate din Moldova și a eficienței managementului, implementat de Ministerul Mediului din Republica Moldova și finanțat [...]

Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur - ECOTUR 2011-2013

Finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, Domeniu major de intervenție [...]