CURSURI

Program de specializare "Specialist Arii Protejate"
14.06.2017
Perioada: 5.06-14.06 2017

OFERTA DE CURSURI PROPARK- FUNDAȚIA PENTRU ARII PROTEJATE

 

ProPark- Fundația pentru Arii protejate are o experiență de 5 ani în colaborarea cu ariile protejate, oferind programe de formare atât pentru nivel de bază cât şi pentru nivel avansat, susţinute de traineri cu experienţă practică în domeniile de formare.

Noi punem accentul pe partea practică (learning by doing): exemple, discuţii în grup, studii de caz, simulări, jocuri de rol. Ne propunem ca 30%  din conţinutul unui curs să fie teorie (prezentată în cadrul cursului şi detaliată în materialele tipărite pentru studiul individual), pentru ca restul de 70% să îl alocăm aspectelor practice și ieșirilor în teren.

Cursurile noastre se adresează tuturor celor interesaţi de administrarea eficientă a ariilor protejate: profesionişti în arii protejate, silvicultură, biologie, legislaţie, turism, educaţie, dar şi membrilor  O.N.G-urilor, cetățenilor cu inițiativă sau mediului de afaceri, în general.

 

În prezent organizăm 20 de cursuri pe teme diferite. Orice curs se poate adapta la nevoile şi cerinţele cursanţilor.

!!! OCAZIE UNICĂ : În aceste zile, ne-am gândit să susținem financiar mai mult din 70% din costul de participare la unul dintre cele mai importante programe de formare ale noastre - pentru 7 persoane.

Tip program de instruire

Prețul serviciului

 

SPECIALIST ARII PROTEJATE

60 de ore

(în perioada 05-16 iunie 2017)

 

 

Prețul programului de instruire per participant

 

1490*

 

Program de formare profesională atestat ANC.

În urma absolvirii examenului final, participanții primesc certificat de absolvire pentru ocupația SPECIALIST ARII PROTEJATE, cod C.O.R. 213306, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educației Naționale

Programul de instruire se desfășoară în două etape/module diferite:

 

  • modulul online (www.proparktraining.ro)
  • modulul față-în-față (10 zile de aplicații practice, cursuri față în față și ieșiri în teren)

 

Tematica programului de formare profesională Specialist Arii Protejate:

Module

Conținut tematic

Coordonarea echipei de lucru

 

Planificare strategică

Comunicarea mesajelor : intern și extern

Strategia de comunicare pentru aria protejată

Rezolvarea conflictelor prin comunicare

Asigurarea măsurilor de conservare a biodiversității în aria protejată

Evaluarea habitatelor si planificarea gestionării acestora

Managementul și conservarea ecosistemelor și a habitatelor

Monitorizarea stării de conservare

Tehnici de teren pentru colectarea informaţiilor din teren

Menţinerea integrităţii ariei protejate

Coordonarea acțiunilor de menţinere a patrimoniului natural şi cultural

Organizarea activităților de teren

Aplicarea măsurilor de prevenire  a ilegalităților şi sancţiuni în Aria Protejată

Asigurarea managementului vizitatorilor în  aria protejată

Planificarea  managementului  vizitatorilor

Asigurarea condiţiilor optime  de vizitare a Ariei Protejate

Promovarea ariei protejate ca destinație ecoturistică cu implicarea factorilor interesați

Educarea şi conştientizarea publicului privind aria protejată

Elaborarea planului de comunicare și educație

Realizarea infrastructurii de educație

Asigurarea managementului voluntarilor

Administrarea resurselor financiare pe domeniul de responsabilitate

Planificarea resurselor financiare

Asigurarea resurselor financiare

Întocmirea situațiilor financiare și raportarea

 

Note:

* În prețurile prezentate  sunt incluse:                                                                 

  • materiale de curs specifice: suport de curs, mapă, pix, materiale de lucru – caiete de exerciții, fișe de lucru,  fotografii, hărți, instrumente pentru teren, machete, mulaje etc.
  • fee-uri formatori, pe toată perioada cursului,
  • deplasarea în teren a participanților (de la sala de curs din Orșova, dacă este cazul),
  • cheltuielile de cazare, în Stațiunea Geografică a Universității din București,
  • masa de prânz și pauzele de cafea.

** Termen de înscriere și plată : 30 aprilie 2017 (sau în limita celor 7 locuri finanțate de noi)

*** Ulterior ocupării acestor locuri finanțate de ProPark, oferta standard poate fi discutată în funcție de mărimea grupului de participanți ce se vor înscrie (tarife de la 7.000 de lei/cursant).

Pentru înscrieri vă rugăm să completați acest formular.

Persoană de contact George Ghișoiu, george.ghisoiu@propark.ro  - telefon 0724 070809.

Vă mulţumim!

© PROPARK 2011 - 2018
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro