DESPRE NOI

Strategia


Suntem principalul furnizor de instruire pentru arii protejate și conservare în România, având în același timp un rol activ în rețelele europene și mondiale care își propun să dezvolte capacitatea profesională a celor ce lucrează în arii protejate și conservare, implicit prin proiecte, consultanță și mentoring.

Fundația ProPark (ProPark) a fost înființată în 2008 pentru a găsi soluții la problemele legate de sistemul de arii protejate din România și pentru a răspunde acestor provocări.

Prin Strategie, echipa noastră se angajează la sarcini complexe și dificile care ar trebui să ducă, până în 2020, la realizarea unui cadru național bine structurat  pentru pregătire profesională, precum și la un program cuprinzător și la produse și servicii de calitate care să ajute practicienii și factorii interesați să-și îmbunătățească performanțele profesionale în managementul ariilor protejate și a resurselor naturale critice pentru conservare.

Statutul organizației este disponibil aici

Strategia ProPark poate fi descărcată aiciViziunea ”România are o reţea de Arii Protejate eficientă, gestionată de profesionişti competenți şi dedicaţi, sprijiniţi de ProPark, organizație de referință în formarea profesională pentru managementul ariilor protejate din Europa de Est”.

 

Misiunea ”În beneficiul societăţii, misiunea noastră este de a îmbunătăţi competențele persoanelor direct sau indirect implicate în managementul ariilor protejate, pentru a-i ajuta să conserve mai bine patrimoniul natural şi cultural. Acest lucru se va realiza prin activități de pregătire profesională de calitate, prin consiliere și sprijin tehnic oferit echipelor din arii protejate”.

 

Valori Credem cu tărie în rolul important al oamenilor cu înaltă calificare în construirea viitorului în jurul valorilor centrale reprezentate de Natură şi Cultură.
Suntem o echipă de oameni motivaţi şi entuziaşti ce consideră că ariile protejate sunt esenţiale pentru a demonstra că Natura oferă răspunsuri la multe - dacă nu la cele mai multe - din problemele critice ale societăţii noastre moderne.

Construim pe baza celor mai bune practici şi a experienţei, promovăm integrarea și crearea de rețele, contribuim la dezvoltarea capacităţilor instituţionale cât și a celor individuale, oferim sprijin şi ne asumăm rolul de facilitatori. Toate cu scopul de a forma reţele de profesionişti care să promoveze cauza conservării naturii și să își aducă aportul în cel mai bun mod cu putință.

Obiectivele

Obiectivele Fundației, în vederea realizării scopului, sunt următoarele:

 1. Elaborarea și implementarea unui program de îmbunătățire a capacității și eficienței de management al ariilor protejate, destinat personalului administrațiilor acestor arii naturale, custozilor și/sau tuturor factorilor interesați în a se implica în managementul ariilor naturale protejate.
 2. Promovarea ariilor protejate ca zone model pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale și creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate in rândul comunităților și a publicului larg.
 3. Constientizarea și educarea copiilor și a tinerilor cu privire la importanta ariilor naturale protejate, a conservării naturii în general, pregătirea lor pentru activități în aceste domenii, activități ce pot fi practicate fie pe baza de voluntariat, fie ca potențiali angajați în domenii relevante.
 4. Realizarea de activități care să vină în sprijinul eforturilor de constituire a unui cadru coerent pentru managementul eficient al ariilor protejate din România, inclusiv a cadrului legal și financiar potrivit pentru managementul ariilor protejate.
Domeniile

Paleta de activități realizate de Propark este variată și poate lua următoarele forme: elaborare și implementare proiecte pe oricare din domeniile de mai jos, organizare cursuri, consultanță și mentoring. Detalii se regăsesc în secțiunile Cursuri, Proiecte și Consultanță.

Domenii
Tipuri de activități
Profesionalizarea managementului ariilor protejate
 • Înregistrarea ocupațiilor și elaborarea de standarde ocupaționale în domeniu
 • Elaborarea de programe de formare profesională
 • Pregătire formatori în domeniu
 • Consultanță pentru elaborarea de planuri de profesionalizare la nivel național/regional
Managementul ariei protejate
 • Cursuri dedicate persoanelor direct sau indirect implicate în administrarea de arii protejate pe diverse teme
 • Consultanță pentru realizare/revizuire planuri de management
 • Mentorat acordat echipelor de administrare arii protejate
Managementul conservării biodiversității
 • Consultanță privind elaborarea de metodologii, ghiduri, planuri de inventariere, măsuri de management
Guvernanța ariilor protejate (sisteme de decizie)
 • Cursuri dedicate persoanelor implicate în administrarea de arii protejate la nivel național sau local
 • Studii privind sistemele de guvernanță ale ariilor protejate din Europa
Relaţia cu comunitățile
 • Cursuri dedicate persoanelor direct sau indirect implicate în administrarea de arii protejate
 • Organizare și facilitare întâlniri factori interesați, inclusiv consultări publice pe planuri de management
 • Consultanță pentru analiza factorilor interesaţi
Comunicare
 • Cursuri dedicate persoanelor direct sau indirect implicate în administrarea de arii protejate
 • Consultanță pentru elaborarea strategiei de comunicare a organizațiilor ce activează în domeniu
 • Consultanță pentru realizarea de materiale informative privind ariile protejate
Educație și animație pentru natură
 • Cursuri dedicate persoanelor direct sau indirect implicate în administrarea de arii protejate
 • Cursuri dedicate cadrelor didactice
 • Organizare activități educative, tabere Junior Ranger
 • Lobby pentru educație pentru natură în sistemul de învățământ formal
Voluntariat pentru natură
 • Cursuri dedicate persoanelor direct sau indirect implicate în administrarea de arii protejate
 • Consultanță privind managementul voluntarilor
Interpretare şi vizitare
 • Cursuri dedicate persoanelor direct sau indirect implicate în administrarea de arii protejate
 • Consultanță privind strategia de vizitare, realizare panouri și trasee tematice
Ecoturism
Managementul resurselor naturale
 • Cursuri dedicate persoanelor direct sau indirect implicate în administrarea de arii protejate
 • Elaborare ghiduri pentru gestionarii resurselor naturale
 • Realizare studii pentru management forestier responsabil
Conștientizare privind importanța ariilor protejate
 • Evenimente pentru publicul larg

© PROPARK 2011 - 2019
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro