PORTOFOLIU

Îmbunătățirea sistemului de arii protejate din Moldova și a eficienței managementului

În cadrul proiectului Îmbunătățirea sistemului de arii protejate din Moldova și a eficienței managementului, implementat de Ministerul Mediului din Republica Moldova și finanțat de UNDP (United Nations Development Programme), ProPark face recomandări pentru organizarea unui sistem naţional de categorii de arii protejate, elaborând norme generale pentru fiecare categorie în parte, ghiduri și recomandări privind realizarea și implementarea planurilor de management, activitățile de conservare, și turismul.

În cadrul acestui proiect, ProPark contribuie cu:

  1. Realizarea unui plan de lucru în colaborare cu unitatea de management a proiectului, instituțiile relevante și expertul internațional în Arii Protejate Mike Appleton
  2. Organizarea unui workshop internațional despre experianța și cele mai bune practici la nivel legislativ în planificarea și managementul Ariilor Protejate
  3. Întocmireaunui raport despre experiența, cele mai bune practici internaționale și cadrul legislativ privind planificarea și managementul ariilor protejate.
  4. Recomandări privind un sistem naţional de categorii pentru managementul ariilor protejate şi Normele generale pentru fiecare categorie de arii protejate din sistemul de arii protejate din Republica Moldova A
  5. Ghid detaliat pentru elaborarea de planuri de management pentru fiecare categorie de arii protejate stabilite.
  6. Recomandări privind conservarea durabilă a ariilor protejate.
  7. Un ghid de aplicare a măsurilor de management în ariile protejate.
  8. Recomandări privind dezvoltarea turismului și managementul vizitatorilor în ariile protejate stabilite.
  9. Un format standard cu exlicații detaliate pentru monitorizarea ariilor protejate și raportare.
  10. Un workshop pentru utilizarea materialelor și recomnadărilor realizate în planificare și monitorizare.


ECHIPA IMPLICATĂ
 

Expert

Aria de Expertiză

Erika Stanciu

Stabilirea și evaluarea sistemelor naționale de arii protejate

Stabilirea sistemelor de management aleAriilor protejate

Elaborare planuri de management participativ

Expertiză în managementul conservării biodiversității

Evaluarea eficienței managementului ariilor protejate. Monitorizare și sisteme de raportare.

Experiență în stabilirea și coordonarea de rețele

Legislația Ariilor Protejate

Contacte și experiență la nivel internațional

Costel Bucur

Stabilirea sistemelor de management ale ariilor protejate

Elaborare planuri de management participative

Evaluarea eficienței managementului ariilor protejate. Monitorizare și sisteme de raportare.

Legislația Ariilor Protejate

Contacte și experiență la nivel internațional

Andrei Blumer

Elaborare strategii de turism și planuri de management al vizitatorilor

Experiență în stabilirea și coordonarea de rețele

Contacte și experiență la nivel internațional

Cristi Remus Papp

Expertiză în managementul conservării biodiversității

Evaluarea eficienței managementului ariilor protejate. Monitorizare și sisteme de raportare.

Contacte și experiență la nivel internațional

© PROPARK 2011 - 2019
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro