PORTOFOLIU

Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur - ECOTUR 2011-2013

Finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, Domeniu major de intervenție - Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru protejarea biodiversității și a rețelei Natura 2000.

Proiectul este implementat de Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare și își propune îmbunătățirea condițiilor de management ale ariilor protejate din lunca inferioară a râului Tur, precum și creșterea gradului de informare și constientizare a populației din comunitățile locale situate pe cursul inferior al râului Tur, de importanța ocrotirii și conservării favorabile a ariilor naturale protejate.

Activitățile de cercetare, consultare, constientizare și informare au menirea să elimine probleme survenite din lipsa de informare a comunităților locale și a publicului larg (potențiali vizitatori) care pot atrage sau influența în mod pozitiv mai multe grupuri țintă și pot avea un impact maxim pe termen scurt și lung asupra ariei naturale protejate vizate.

În cadrul acestui proiect, ProPark asigură consultanta în elaborarea planului de management integrat al ariilorprotejate din zona.

Printre activitățile realizate de ProPark se numără:

 1. Stabilirea, împreună cu beneficiarul, a metodologiilor de lucru pentru elaborarea planului de management
 2. Vizita de planificare în vederea identificării şi colectării informaţiilor existente
 3. Stabilirea necesarului de informaţii ce trebuie să se obţină din studiile ce se vor contracta prin proiect astfel încât
 4. Stabilirea Grupului de Lucru pentru Elaborarea Planului de Management
 5. Stabilirea, împreună cu beneficiarul, a unui grup de consiliere tehnică/ştiinţifică care să includă şi specialişti implicaţi în acţiunile de inventariere/cartare
 6. Planificarea etapelor în derularea procedurii participative şi a nivelelor de participare, precum şi a metodelor de consultare/implicare pentru factorii interesaţi
 7. Organizarea întâlnirii iniţiale cu factorii interesaţi
 8. Elaborarea primei forme a planului de management împreună cu echipa de administrare
 9. Organizarea dezbaterilor şi a consultărilor cu factorii interesaţi
 10. Integrarea comentariilor în planul de management şi revizuirea planului prin includerea de informaţii noi rezultate din inventarieri/cartări
 11. Revizuirea Regulamentului ariilor protejate în baza prevederilor Planului de Management
 12. Pregătirea Planului de Management pentru avizare prin aplicarea procedurii SEA
 13. Elaborarea versiunii pentru comunicare către publicul larg şi către factorii interesaţi
 14. Elaborarea documentaţiei necesare obţinerii avizului de mediu


ECHIPA IMPLICATĂ
 

Expert

Aria de Expertiză

Erika Stanciu

Stabilirea și evaluarea sistemelor naționale de arii protejate

Stabilirea sistemelor de management aleAriilor protejate

Elaborare planuri de management participativ

Expertiză în managementul conservării biodiversității

Evaluarea eficienței managementului ariilor protejate. Monitorizare și sisteme de raportare.

Experiență în stabilirea și coordonarea de rețele

Legislația Ariilor Protejate

Contacte și experiență la nivel internațional

Costel Bucur

Stabilirea sistemelor de management aleAriilor protejate

Elaborare planuri de management participative

Evaluarea eficienței managementului ariilor protejate. Monitorizare și sisteme de raportare.

Legislația Ariilor Protejate

Contacte și experiență la nivel internațional

Cristi Papp

Expertiză în managementul conservării biodiversității

Evaluarea eficienței managementului ariilor protejate. Monitorizare și sisteme de raportare.

Contacte și experiență la nivel internațional

 

© PROPARK 2011 - 2019
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro