PROIECTE

Life e-natura2000.edu
03.01.2019
Perioada: 01.04.2018 -31.07.2021

SCURTĂ DESCRIERE

 

Acest proiect inovator, pe trei ani, explorează potențialul de a construi noi abordări și metode de învățare pentru a îmbogăți cunoștințele și a dezvolta capacitățile în rândul managerilor Natura 2000, atât pe terenuri publice cât și private, pe întreg teritoriul UE. Cu o abordare bazată pe competenţă, acest proiect îi va ajuta pe colegi să intre în legătură unii cu alții și să învețe ce trebuie să știe managerii și ce trebuie să fie capabili să facă. Proiectul va analiza nevoile de învățare și va pune la dispoziție noi modalități de accesare a informației despre aptitudinile multiple necesare pentru managementul Natura 2000 și pentru implementarea politicilor.

 

PROIECTUL PE SCURT

 

Un Proiect Pregătitor LIFE care este posibil cu sprijinul instrumentului financiar LIFE al Comisiei Europene

· Numele scurt: Life e-natura2000.edu

· Buget total: €845k

· Perioada: 01.04.2018 -31.07.2021

· 7 parteneri din 7 țări

· Participanți de pe întreg teritoriul UE

· 6 acțiuni de implementare, 5 acțiuni de comunicare și 5 acțiuni de management de proiect

· 34 de rezultate livrabile

 

PARTENERI DE PROIECT

 

Proiectul este gestionat de Federaţia EUROPARC cu implicarea directă a șase parteneri:

 

  • ProPark - Fundaţia pentru Arii Protejate
  • Fundación interuniversitaria Fernando
  • González Bernáldez para los espacios naturales (FUNGOBE)
  • University of Padova, Dept Land, Environment, Agriculture and Forestry (TESAF)
  • The  European Landowners Organization
  • Rangers Campus
  • Kullaberg Nature Reserve

 

 

Proiectul va studia competențele necesare pentru o serie de factori implicați, pentru ca aceștia să poată gestiona mai eficient siturile Natura 2000.  În acest scop proiectul va testa un mix de instrumente, metode de e-learning și abordări inovatoare pentru dezvoltarea capacităților. Nucleul proiectului va fi format dintr-un grup de 60 de participanți; la acesta se va adăuga un alt grup țintă complementar de 500 de utilizatori „ocazionali” ai materialelor de dezvoltare a competențelor, puse la dispoziție în cadrul proiectului.  Participanţii vor fi selectați din rândul tuturor managerilor care lucrează cu și care sunt implicați în implementarea Natura 2000.  În acest fel proiectul va implica în mod activ un grup reprezentativ de manageri Natura 2000 din întreaga UE - angajați de la situri, proprietari privați de terenuri, angajați ai ariilor protejate, rangeri etc. Având ca scop principal să dezvolte un mix flexibil de instrumente de predare combinată și metode concepute pentru a dezvolta capacitățile și competențele necesare, proiectul urmărește să ajungă la un public cât mai larg. Cu ajutorul celor trei module de învățare care acoperă trei domenii de competențe prioritare, selectate, proiectul va oferi acces la cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a gestiona situri Natura 2000. Cu ajutorul unor ateliere, webinarii, materiale educaționale interactive on-line, demonstrații video, studii de caz și un nou „hub” pe internet, proiectul va îmbunătăți accesul la o paletă largă de informații și va permite schimbul de experiență - experiența ta contează, în special pentru managerii Natura 2000.

 

  1. Acțiuni de implementare

 

Nr. acțiune

 

Numele acțiunii (obligatoriu):

 

A1 Identificarea și evaluarea competențelor pentru managementul Natura 2000

 

A2 Identificarea participanților la proiect și a nevoilor și aplicabilității metodologiilor de predare

 

A3 Elaborarea unei analize a nevoilor de învățare - Training Needs Analysis (TNA) pentru organizații și persoane, pentru a-și identifica aptitudinile de care au nevoie.

 

A4 Dezvoltarea unui cadru comun de formare pentru managementul Natura 2000.

 

A5 Elaborarea, livrarea și evaluarea unor experiențe de învățare prioritare pilot, selectate, din România + Spania + restul Europei. 

 

A6 Dezvoltarea unui hub virtual: sprijinirea proprietarilor de terenuri Natura 2000 și Emerald.

 

  1. Acțiuni de comunicare și diseminare a lecțiilor din cadrul proiectului (obligatorii)

 

Nr. acțiune

Numele acțiunii (obligatoriu):

 

B1 Pagină de internet, activități de social media și panouri informative LIFE (de tip roll-up)

 

 

B2 Activități de comunicare și networking cu alte proiecte finanțate prin LIFE/Non-LIFE

 

B3 Ghiduri de replicabilitate și recomandări pentru dezvoltarea viitoare a capacităților

 

B4 Conferință internațională pentru diseminarea rezultatelor proiectelor către factorii interesați și alte părți interesate.

 

B5 Raport pentru publicul larg

 

 

  1. Management de proiect și monitorizarea evoluției proiectului (obligatorie)

 

Nr. acțiune Numele acțiunii (obligatoriu):

 

C1 Management de proiect și raportare

 

C2 Raport de audit

 

C3 Plan post-LIFE

 

C4 Tabele cu indicatori (cantitativi și calitativi)

 

C5 Evaluarea impactului socio-economic

 

© PROPARK 2011 - 2019
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro