PROIECTE

Natura şi Tradiţii în sprijinul Dezvoltării Durabile
22.06.2016

Proiectul Natura şi Tradiţii în sprijinul Dezvoltării Durabile îşi propune dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor locale prin îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a administratorilor ariilor protejate şi a întreprinzătorilor locali în vederea promovării produselor tradiţionale din ariile protejate.

Schimbarea propusă de proiect se referă la creşterea capacităţii organizaţionale a cinci arii protejate din România pentru a deveni facilitatori în procesul de dezvoltare economică a comunităţilor din jurul ariilor protejate. În acest sens, în cadrul iniţiativei vor fi  organizate sesiuni de instruire şi  mentoring în domeniile relevante (relaţia cu comunităţile, dezvoltare economică durabilă, promovarea produselor tradiţionale), această activitate desfăşurându-se pe parcursul unei perioade de 6 luni.

Colaborarea cu cinci arii protejate din România va avea ca rezultat crearea unui  cadru participativ pentru promovarea şi creşterea vizibilităţii ariei protejate la nivel naţional precum şi a produselor realizate în acele comunităţi.

În cele cinci arii protejate vor fi elaborate cinci planuri de promovare a produselor tradiţionale din zonă şi se va constitui un grup de minim 15 întreprinzători care în procesul de promovare a produselor proprii vor face referire la valorile unei arii protejate.

Creşterea vizibilităţii ariilor protejate precum şi a produselor realizate în comunităţile din ariile protejate,  se va face prin organizarea unui Târg al produselor din Ariile Protejate în Judeţul Braşov, care va oferi o piaţă de desfacere specifică acestora.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de administratorii ariilor protejate din România şi întreprinzătorii din aceste arii protejate care folosesc resurse din aria protejată pentru realizarea produselor şi serviciilor pe care le furnizează. Din grupul ţintă mai fac parte organizaţiile de mediu care susţin şi promovează consumul durabil şi dezvoltarea economică durabilă în România.

Costul proiectului este de 74.816  CHF din care 7500 CHF reprezintă cofinanţare din partea Fundaţiei ProPark.

Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, fiind desfăşurat în perioada 1 Aprilie 2016 – 30 Septembrie 2017 în parteneriat cu Federaţia Coaliţia ONG Natura 2000.

Mai multe informaţii despre finanţator puteţi regăsi accesând următoarele pagini web:

 www.swiss-contribution.ro, www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Acest material nu reflectă neapărat poziția oficială a guvernului elvețian. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia este asumată în întregime de ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate.

 

Descriere proiectului poate fi descărcată aici.

© PROPARK 2011 - 2019
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro