PUBLICATII

Total: 64    Pagina 7 din 11

Această lucrare se adresează în principal personalului angajat în managementul ariilor protejate la nivel local (staff-ul Administrațiilor de parcuri, custozi ai ariilor protejate sau siturilor Natura 2000, etc) dar poate fi util în egală măsură factorilor de decizie sau celor [...]

citeşte mai mult

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului GEF 00062742: “Fortificarea capacităţilor instituţionale şi reprezentativităţii Sistemului de arii protejate din Republica Moldova”, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea managementului şi guvernanţei ariilor protejate [...]

citeşte mai mult