PUBLICATII

Căi spre profesionalizare: Dezvoltarea capacității individuale și organizaționale pentru managementul ariilor protejate. Recomandări din experiența Europei de Est
22.09.2017

Deși resursele umane reprezintă un factor esențial pentru succesul conservării naturii, dezvoltarea capacității indivizilor și organizațiilor active în domeniu nu reprezintă încă o prioritate în multe din țările lumii. Acest material explică succint: ce înseamnă capacitate la diferite niveluri și profesionalizare în contextul managementului ariilor protejate, cum se poate realiza un plan național pentru profesionalizarea unitară și coerentă a domeniului și care sunt principalele soluții și direcții de acțiune în acest scop.

Publicația sintetizează concluziile principale ale proiectului ”Planuri de Dezvoltare a Capacității Profesionale pentru un Management Eficient al Ariilor Protejate din Europa de Est” (2012-2015), implementat de Fundația ProPark pentru Arii Protejate (România), cu sprijinul financiar al BfN - Agenția Federală Germană pentru Conservarea Naturii (FKZ 3512 82 1800).

Modelele de abordare descrise în această publicație și dezvoltate în cadrul proiectului au caracter de pionierat la nivel mondial și au fost concepute să ofere un fundament pentru profesionalizarea managementului ariilor protejate în 23 de țări din Europa de Est și regiunea Caucaziană.

Broșura este disponibilă în limbile română, engleză, germană, spaniolă, croată, georgiană și rusă

Versiunea în limba română poate fi descărcată aici.

Mai multe rezultate și publicații realizate în cadrul acestui proiect sunt disponibile aici (limba Engleză).

 

© PROPARK 2011 - 2019
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro