PUBLICATII

Management Forestier Responsabil
20.04.2017

Managementul forestier durabil se definește ca: „administrarea și folosirea pădurilor și terenului forestier într-un mod și la un nivel la care se menține biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini acum și în viitor funcțiile ecologice,
economice și sociale relevante, la nivel local, național și global și care nu aduce prejudicii altor ecosisteme” (Conform rezoluției de la Helsinki a Conferinței Ministeriale privind Protectia Pădurilor în Europa 1993).

Editor: PROPARK Fundația pentru Arii Protejate, Brașov, 2017
Publicație apărută în cadrul proiectului “Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în România”, proiect co-finanțat printr-un grant din
partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.
Această publicație nu reprezintă neapărat poziția oficială a guvernului Elveției. Responsabilitatea pentru conținutul materialului
aparține organizației Propark - Fundația pentru Arii Protejate.

Manualul poate fi descărcat aici.
 

© PROPARK 2011 - 2017
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro