PUBLICATII

Norme și conduită în procesarea produselor din zonele cu Înaltă Valoare Naturală (HNVF)Legislaţie
03.03.2016

Manualul prezintă norme și conduită în procesarea produselor din zonele cu Înaltă Valoare Naturală (HNVF. )

„Sistemele agricole cu Înaltă Valoare Naturală (High Nature Value sau HNV) reprezintă o valoare esenţială pentru biodiversitate.
Aceste sisteme includ păşunile semi-naturale, fâneţele şi livezile precum şi terenurile arabile, bogate în specii de floră şi
faună, şi adesea întrunesc o multitudine de elemente peisagistice. Sistemele agricole HNV sunt prezente în toate ţările europene,
sub diferite forme şi mărimi; ele nu constituie numai temeliile biodiversităţii agricole europene, dar în acelaşi timp asigură un ansamblu de servicii de suplimentare a societăţii umane”,
„Importanţa socio-culturală, teritorială şi naturală a sistemelor HNV este tot mai recunoscută pe plan internaţional, însă este
nevoie de conştientizarea în acest sens a factorilor politici de decizie şi a publicului larg, în general”.

Publicaţia poate fi descărcată aici.
 

© PROPARK 2011 - 2018
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro