PUBLICATII

Refacerea conectivității longitudinale a râurilor și pâraielor din România
05.11.2018

Calitatea râurilor, calitatea apei din râuri, resursă vitală pentru noi, depinde de integritatea corpurilor de apă și de calitatea

vieții din râuri. Intervențiile ce reduc conectivitatea longitudinală a râurilor și pâraielor, investiții al căror număr a crescut foarte mult și la noi în țară, afectează în mod semnificativ biodiversitatea râurilor și implicit calitatea apei. În acest context, este nevoie de proiecte de refacere a conectivității

longitudinale, proiecte care trebuie să treacă printr-un proces anevoios de avizare și de aprobare. Acest ghid este util celor ce elaborează proiecte de refacere întrucât prezintă pașii de urmat și recomandări care să ajute la reducerea timpului necesar pentru obținerea avizelor / aprobărilor înainte de implementare.

Informațiile au fost colectate și lucrarea a fost editată de:
Stanciu Erika și Runceanu Georgiana - ProPark Fundația pentru Arii Protejate.

 

Publicația poate fi descărcată aici.

© PROPARK 2011 - 2019
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro