Bibliotecă de resurse pentru managementul ariilor protejate și ariilor de conservare

Categorie "Evaluarea eficacității"

Total: 4    Pagina 1 din 1

Metodologia WWF pentru evaluarea rapida si prioritizarea managementului ariilor protejate

Programul WWF Forests for Life (Păduri pentru viață) promovează conceptul unei rețele viable de arii protejate (AP) în întreaga lume, rețea în care fiecare din tipurile de pădure existente în lume este reprezentat în procent semnificativ. Metodologia de Evaluare Rapidă [...]


Monitorizarea eficienței managementului şi realizarea sistemului de raportare pentru ariile protejate din Republica Moldova

Acest ghid a fost realizat în cadrul proiectului GEF 00062742 “Fortificarea capacităţii instituţionale şi a reprezentativităţii Sistemului de Arii Protejate din Moldova”, în scopul de a contribui la îmbunătăţirea sistemului de management al ariilor protejate din [...]


Monitorizarea progreselor în managementul ariilor protejate din ţările Carpatice

Instrumentul de Evaluare a Eficienţei de Management a Ariilor Protejate din Țările Carpatice CCPAMETT- a fost elaborat de Cristian-Remus Papp, Erika Stanciu şi Hildegard Meyer pe baza Instrumentului de Evaluare a Eficienţei de Management -METT   Mulţumiri speciale:   Membrilor [...]


RAPPAM -Raport Romania

Acest raport prezintă rezultatele unui seminar de evaluare a eficienţei managementului ariilor protejate în 25 de parcuri naţionale, parcuri naturale şi rezervaţii ale biosferei. Evaluarea de două zile s-a desfăşurat în martie 2006, la Predeal. La seminar, pe lângă reprezentanţii [...]


Total: 4    Pagina 1 din 1