Bibliotecă de resurse pentru managementul ariilor protejate și ariilor de conservare

Care încep cu litera "E"

Total: 4    Pagina 1 din 1

Elaborarea Planurilor de Management pentru ariile protejate din Republica Moldova

Acest ghid a fost realizat în cadrul proiectului GEF 00062742 “Fortificarea capacităților instituționale și a reprezentativității sistemului de arii protejate din Republica Moldova”, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea sistemului de management al ariilor protejate. [...]


Evaluarea de Mediu / Evaluarea Impactului Asupra Mediului / Evaluarea Adecvată

Evaluarea de impact a reprezentat principalul proces adoptat la nivel mondial (cu origine în 1969, “The National Environmental Policy Act”, SUA). SEA a apărut ulterior ca răspuns la nevoia de identificare a potenţialelor efecte negative asupra mediului cât mai devreme în [...]


Evaluarea de mediu evaluarea impactului asupra mediului evaluarea adecvată (judecători)

Printre altele, politica Comunității în domeniul mediului este să contribuie la protecția, conservarea și îmbunătățirea calității mediului, protecția sănătății populației, utilizarea prudentă/ durabilă a resurselor naturale și că aceasta se bazează pe principiul precauției, [...]


Evaluarea Rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România

Ghid metodologic pentru evaluarea rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România   Acest ghid de evaluare rapidă a serviciilor ecosistemice a fost elaborat în cadrul proiectului „Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în [...]


Total: 4    Pagina 1 din 1