STIRI

“Experienţe culturale de neuitat în inima Transilvaniei”
05.07.2017

Experienţe culturale de neuitat în inima Transilvaniei

Promovarea la nivel naţional a produselor specifice cu scopul de a consolida identitatea turistică a judeţului. Brasov se realizeaza prin portalul www.turculturalbrasov.ro care prezinta prezentarea produselor turistice specifice reprezentate de: cetăţi şi castele, mănăstiri, bisericile fortificate, folclor şi artă populară.

Portalul a fost realizat prin proiectul “Experienţe culturale de neuitat în inima Transilvaniei”(cod SMIS 18536) cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea Durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică implementat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov şi Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului.

© PROPARK 2011 - 2017
Toate drepturile rezervate.

PhotoLife.ro