Bibliotecă de resurse pentru managementul ariilor protejate și ariilor de conservare

Categorie "Biodiversitate, peisaj și servicii ecologice"

Total: 7    Pagina 1 din 1

Biodiversity assesment of Saint Lucia’s Forest

This report is a synthesis of a series of ecological studies conducted as a part of the National Forest Demarcation and Bio-Physical Resource Inventory Project, funded by the European Community under the Saint Lucia SFA2003 Programme of Economic and Agriculture Diversification and Poverty Reduction through [...]


Evaluarea Rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România

Ghid metodologic pentru evaluarea rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România   Acest ghid de evaluare rapidă a serviciilor ecosistemice a fost elaborat în cadrul proiectului „Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în [...]


Ghid pentru Managementul Conservării în Ariile Protejate din Republica Moldova

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului GEF 00062742: “Fortificarea capacităţilor instituţionale şi reprezentativităţii Sistemului de arii protejate din Republica Moldova”, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea managementului şi guvernanţei ariilor protejate [...]


Habitate prioritare alpine, subalpine si forestiere din Romania

La baza acestui studiu au stat cercetãrile în teren desfãșurate în cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176 cât și informații din alte lucrări de specialitate în domeniu. Pe parcursul elaborãrii au mai participat: Ioan Vasile Abrudan, Gheorghe Spârchez, [...]


Habitatele din România

Lucrarea "Habitatele din România"este o primă încercare de descriere unitară a principalelor tipuri de habitate care se întâlnesc pe teritoriul țării, dintre care, majoritatea figurează cu denumiri și caracterizări sumare în sistemele de clasificare [...]


Managementul Zonelor de Sălbăticie

Concept de sălbăticie este relativ nou pentru România.Înțelegerea și preluarea lui în procesul de planificare a managementului ariilor naturale protejate este încă la nivel de proiect. Acest modul vine în întâmpinarea persoanelor interesate sau implicate [...]


Refacerea conectivității longitudinale a râurilor și pâraielor din România

Calitatea râurilor, calitatea apei din râuri, resursă vitală pentru noi, depinde de integritatea corpurilor de apă și de calitatea vieții din râuri. Intervențiile ce reduc conectivitatea longitudinală a râurilor și pâraielor, investiții al căror număr a crescut [...]


Total: 7    Pagina 1 din 1