Bibliotecă de resurse pentru managementul ariilor protejate și ariilor de conservare

Care încep cu litera "G"

Total: 7    Pagina 1 din 1

Ghid de construire în zona de dezvoltare durabilã a Parcului

Presiunea imobiliarã în creștere și incapacitatea autoritãților locale de a gestiona și garanta un mediu de calitate și de a înțelege și conserva specificul locului au produs în ultimii ani o dezvoltare haoticã în Parcul Național Piatra Craiului. Din [...]


Ghid pentru Managementul Conservării în Ariile Protejate din Republica Moldova

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului GEF 00062742: “Fortificarea capacităţilor instituţionale şi reprezentativităţii Sistemului de arii protejate din Republica Moldova”, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea managementului şi guvernanţei ariilor protejate [...]


Ghid pentru Managementul Operaţiona al Ariilor Protejate din Republica Moldova

Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului GEF 00062742: “Fortificarea cadrului instituțional și a reprezentativității sistemului de Arii Protejate din Republica Moldova”, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea managementului şi guvernanţei ariilor protejate [...]


Ghid pentru organizarea taberelor Ranger Junior

Prima ediţie a ghidului de organizare de tabere se vrea o încercare de a oferi informaţii concrete şi exemple practice, pe care consultanţii Propark le-au acumulat în cei peste patru ani de practică în organizarea de tabere în diverse organizaţii. Ghidul răspunde la o serie [...]


Ghidul privind Aplicarea Categoriilor de Management al Ariilor Protejate

Acest ghid este oferit ca să ajute la aplicarea categoriilor UICN de management al ariilor protejate, care clasifică ariile protejate în funcţie de obiectivele lor de management. Categoriile sunt recunoscute de organisme internaţionale precum Naţiunile Unite şi de multe guverne naţionale [...]


Guvernanța Ariilor Protejate din Estul Europei

Guvernanța Ariilor Protejate din Estul Europei – Privire de ansamblu asupra tipurilor de guvernanță, studii de caz și experiențe practice – studiu finanțat de Agenția Federală Germană pentru Protecția Naturii.   Autori : Erika Stanciu and Alina Ioniță Publicația [...]


Guvernanța ariilor protejate în Europa de Est. O privire de ansamblu

Guvernanța ariilor protejate în Europa de Est. O privire de ansamblu Broșura oferă informații asupra situației actuale a guvernanței ariilor protejate în Europa de Est, respectiv tipurile de guvernanță identificate în regiune, tendințele de diversificare și de creștere [...]


Total: 7    Pagina 1 din 1