Bibliotecă de resurse pentru managementul ariilor protejate și ariilor de conservare

Care încep cu litera "M"

Total: 19    Pagina 1 din 2

Management de proiect și surse de finanțare pentru comunitățile locale din jurul ariilor protejate

A atrage fonduri, inclusiv prin propuneri adresate finanţatorilor, înseamnă a vinde o idee cuiva care poate fi determinat să sprijine punerea în practică a acelei idei. Cu alte cuvinte, celui căruia îi cerem bani pentru un proiect trebuie să îi trezim interesul pentru ideea [...]


Management Forestier Responsabil

Managementul forestier durabil se definește ca: "administrarea și folosirea pădurilor și terenului forestier într-un mod și la un nivel la care se menține biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini acum și în [...]


Management Guidelines Natura 2000 Montenegro

The Delegation of the European Union to Montenegro commissioned us to prepare management guidelines for the management of the future Natura 2000 sites. During two intense work-periods in Montenegro, after learning about the protected area system and interacting with various stakeholders, we prepared [...]


Managementul pajistilor cu înaltă valoare naturală

Suportul de curs abordează următoarele teme:    Managementul extensiv al pajiştilor Pajiştea şi locul ei în economia mondială şi a României Plante din alte familii botanice Practici de folosirea pajiştilor recomandate în vederea realizării unui [...]


Managementul Resurselor Naturale și Planificarea strategică

“Dezvoltarea durabila este cea care urmareste nevoile prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface nevoile lor”. (Raportul Brundtland, WCED, 1987) Conceptul de Dezvoltare Durabilă a devenit mai cunoscut după Conferinta privind Mediul si Dezvoltarea, [...]


Managementul vizitatorilor şi dezvoltarea turismului în interiorul şi în jurul ariilor protejate din Republica Moldova

Acest ghid are rolul de a oferi cunoştinţe de bază şi instrumente practice pentru echipa de management a ariilor protejate, în special pentru cei care lucrează direct sau indirect cu vizitatori şi turişti. Documentul este menit să sprijine personalul ariilor protejate să planifice şi [...]


Managementul Vizitatorilor şi Dezvoltarea Turismului în zone de sălbăticie, în interiorul şi în jurul zonelor protejate

Acest manual are rolul de a oferi cunoștințe de bază și instrumente practice pentru echipa de management a ariilor protejate, în special pentru cei care lucrează direct sau indirect cu vizitatori și turiști în zone naturale cu caracter de sălbăticie. Documentul este menit să sprijine [...]


Managementul voluntarilor implicaţi în ariile protejate

Voluntariatul reprezintă o resursă importantă pentru sprijinirea programelor care vizează conservarea biodiversității. Deși au trecut peste două decenii de la schimbarea istorică care a însemnat trecerea României de la comunism la democrație, conceptul de voluntariat încă [...]


Managementul Zonelor de Sălbăticie

Concept de sălbăticie este relativ nou pentru România.Înțelegerea și preluarea lui în procesul de planificare a managementului ariilor naturale protejate este încă la nivel de proiect. Acest modul vine în întâmpinarea persoanelor interesate sau implicate [...]


Manual de Educaţie Ecologică şi Arii Protejate

Omul a evoluat în strânsă legătură cu natura care l-a înconjurat. Ce înseamnă de fapt „legătura” om-natură? Fără îndoială, răspunsul cel mai evident la această întrebare ar fi dependenţa strânsă a omului de sistemele naturale. Natura [...]


Manual de planificare a managementului ariilor protejate

Ghid pentru Managerii din Ariile Protejate din România. Lucrare coordonată de Michael R. Appleton. Publicația poate fi descărcată aici.   Cuprins: ACKNOWLEDGEMENTS   1 INTRODUCTION AND CONTEXT 1.1 Purpose of the manual 1.2 Management Plan Format 1.3 [...]


Manual Management Forestier Responsabil

Spre deosebire de silvicultura românească tradițională, care punea accent doar pe aspectele de ordin tehnic, ecologic și economic, orientările actuale din silvicultura modernă pun accent în aceeași măsură pe componentele de mediu, social și economic în acest fel ajungându-se [...]


Total: 19    Pagina 1 din 2